Referenser

 

Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar och naturligtvis med uppföljning och utvärderingar.

Här är några av deltagarnas fria ord efter utbildning.

  • Tycker utbildningen av ******* har hållt en bra nivå, och mycket är defenitivt tack vare Stanley. Tycker ännu en gång han har gjort 
    en riktigt bra vecka. Stanley är en trevlig, snäll, positiv och tydligt kunnig i vad han undervisar. Vilket gör det lättare att förstå men  
    tror också det ger också en slags säkerhet till gruppen, då vi vet att han kan svara på frågor som vi kanske har.
    Plus i kanten för han.

  • Jag gillar läraren skarpt! Han får gruppen att samarbeta bra och är seriös. Han visar omsorg och respekt till hela klassen.

  • Det har varit lärorikt och mycket att tagit in. Läraren har lärt ut väldigt bra! Så en posetiv utbildninig med mycket skratt!

  • Vår lärare är fantastisk, han har humor och har jättegoda kunskaper i ämnena.

Frågeställning från utvärderingen

Utbildarens roll under utbildningen och använd dig av skala 1 - 4
4 betyder instämmer helt och 1 instämmer inte alls.

 

1

2

3

4

Utbildaren har god kunskap om ämnet

0%

0%

5%

95%

Utbildaren har god pedagogisk förmåga

0%

0%

0%

100%

Utbildaren kommunicerar bra; lyssnar och svarar på frågor så att alla förstår

0%

0%

5%

95%

 

 

 

 
Jag har jobbat med gruppdynamik och ledarskap under min tid som officer samt som chef för tekniskutbildning med ett gott resultat.

Referens
Tidigare Chef VW Utbildningscentrum
Lars Nilsson   tel: 070-618 69 67

 


Under mina uppdrag som entrepenör jobbar jag målinriktat i projektform.

Referens  
Neptun entrepenad
Magnus Jonsson  tel: 070-685 66 90

 

 

Vi har genomfört utbildning under en period för Arvika Näringslivscenter med gott resultat.

Referens  
http://www.aanc.se/
Lasse Hägglund  tel: 0570-749 407

 

 

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)